Villa Welgelegen

Projecten / Villa Welgelegen

Historie:

Villa Welgelegen is gebouwd in 1872-1873 aan de Parklaan 15 in de wijk het Scheepvaartkwartier in Rotterdam. De villa werd gebouwd in opdracht van reder Philippus van Ommeren in neo-classicistische stijl. Latere bewoner is ook Louis Jamin. In 2014 kwam Parklaan 15 in bezit van ondernemer Michel Perridon en wordt het verhuurd als kantoor voor vastgoedbedrijf De Welgelegen Groep. Villa Welgelegen is een Rijksmonument.

Villa Welgelegen

Philippus van Ommeren

In 1872 werd gestart met de bouw van Villa Welgelegen dat wordt gebouwd op de plek van een 18e -eeuwse buitenplaats Welgelegen. Opdrachtgever is Philippus van Ommeren die in 1839 het bedrijf Phs. Van Ommeren cargadoors oprichtte dat opgaat in het huidige Vopak (Van Ommeren Pakhuismeesteren). Van Ommeren liet tegelijk een nieuw koetshuis bouwen aan de noordoost kant van de buitenplaats.

Jacobus van Hoboken

Na zijn overlijden in 1888 werd Villa Welgelegen verkocht aan Jacobus van Hoboken (1845-1916). Familie van Hoboken is een zeer rijke en invloedrijke Rotterdamse reders en bankiersfamilie. Zijn vader Jacobus van Hoboken (1810-1869) is opdrachtgever van Villa Dijkzigt. Hij liet een aantal vertrekken verfraaien met betimmeringen en plafondschilderingen die heden nog steeds aanwezig zijn. Achter de villa staat nog een koetshuis (Parklaan 1502). Deze behoorde oorspronkelijk tot de buitenplaats Schoonoord. Omstreeks 1915 werd het bij Villa Welgelegen gevoegd. Na het overlijden van Jacobus van Hoboken bleef zijn vrouw hier nog wonen tot haar overlijden in 1922. De buitenplaats komt in bezit van de erfgenamen.

Louis Jamin

In 1924, wordt het perceel gesplitst. Het buiten Welgelegen wordt samen met het oude koetshuis verkocht aan Louis Jamin (1881-1953). Louis is samen met zijn broer Henri Jamin (1882-1941), die in de naastgelegen Villa Parklaan 17 woont, eigenaar van bakkerij- en snoepfabriek Jamin dat zijn vader oprichtte. In 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Villa Welgelegen geconfisqueerd door de Duitsers die de Feldgendarmerie er in huisvestte. Tijdens de watersnoodramp van 1953 kwam de Muizenpolder en ook villa Welgelegen gedeeltelijk onder water te staan.

Parklaan 15 Villa Welgelegen

Na het overlijden van Louis Jamin wordt de buitenplaats begin 1954 verkocht werd aan de Staat der Nederlanden. Zij stellen het gebouw ter beschikking aan Rijkswaterstaat totdat het 2007 leeg komt te staan.

In 2014 is de buitenplaats in bezit gekomen ondernemer Michel Perridon (1962). In 2015 start een grootscheepse renovatie om Villa in oude luister te herstellen. Eind 2018 wordt het verhuurd aan de Welgelegen Groep.

Bron: nieuws.top010.nl

PROJECT DETAILS

Categorie Bouwstijl: neoclassicistische stijl 1872-1873

Project:  diverse verlichtingsarmaturen in alle stijlkamers en alle schilderijverlichting  2020-heden

Plaats: Parklaan 15, Rotterdam