Het Noordbrabants Museum

Projecten / Het Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum is een museum voor de kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant. Het is gevestigd in het voormalige Gouvernementspaleis in de binnenstad van de Noord-Brabantse hoofdstad ‘s-Hertogenbosch, aan de Verwersstraat. De collectie omvat zowel kunst als een historische verzameling. Naast de vast geëxposeerde collectie zijn er steeds wisseltentoonstellingen in de tuingalerij en in de zijvleugel van het museum.

Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant werd opgericht in 1836. Enkele oprichters waren de Gouverneur van de provincie baron A.J.L.Van den Bogaerde van Terbrugge, wiens portret in de gang van het museum hangt en dr. Cornelis R. Hermans, rector van de Latijnse scholen in ‘s-Hertogenbosch. De gemeente stelde in 1860 aan het Provinciaal Genootschap de bovenverdieping van de Boterhal op de Pensmarkt ter beschikking. In 1925 verhuisde het Genootschap naar de verbouwde Sint Jacobskerk in de Bethaniëstraat, waar ook het Centraal Museum, de voorloper van Het Noordbrabants Museum, vorm kreeg. In 1975 werden de kantoren van het Genootschap, de bibliotheek en het prentenkabinet elders in ‘s-Hertogenbosch ondergebracht, waarna de bibliotheekcollectie in 1988 verkocht werd aan de Universiteit van Tilburg. In 1981 kreeg het museum de status van een stichting en vanaf 1983 tot 1987 verhuisde het naar het Gouvernementspaleis aan de Verwersstraat. Een aantal jaren was de officiële naam van het museum: “Noordbrabants Museum”.

bron: wikipedia

PROJECT DETAILS

Categorie Bouwstijl: Het huidige museumgebouw was oorspronkelijk een Jezuïetenklooster.
Het stamt uit 1615 en werd In 1767 ten behoeve van het Militair Gouvernement gerenoveerd in Lodewijk XIV-stijl. Architect: Pieter de Swart

Project:  Alle historische stijl kamers

Plaats:  Verwersstraat 41, 5211 HT  ‘s-Hertogenbosch