HdK – project Lambert van Meerten

Projecten / HdK – project Lambert van Meerten

Huis van Meerten is een Nederlands museum gevestigd in het voormalig woonhuis van de kunst- en antiekverzamelaar Lambert van Meerten te Delft. Het huis in neorenaissance-stijl staat aan de Oude Delft 199. Van Meerten liet het huis met de naam ‘Oud Holland’ in 1893 bouwen naar een ontwerp van zijn vrienden Adolf le Comte en Jan Schouten. Veel bouwelementen van het huis kwamen uit de verzameling van Lambert.

Van Meerten wilde na zijn dood het huis schenken aan de stad Delft op voorwaarde dat het een museum werd. Maar drie jaar voor zijn dood ging hij failliet. Na zijn faillissement werd de Vereniging Huis Lambert van Meerten opgericht door Adolf le Comte en Jan Schouten. De vereniging had als doel het door Van Meerten beoogde museum alsnog te realiseren. Tijdens de openbare veiling kocht de stichting het huis en een groot deel van de inboedel. In 1907 droeg de stichting het huis met inboedel over aan de stad Delft.

Op 16 oktober 1909 opende het museum voor het eerst zijn deuren voor het publiek. Op dat moment was Adolf le Comte directeur. Later werd hij opgevolgd door Ida Peelen. Zij zorgde er onder meer voor dat in 1920 de omvangrijke tegelverzameling van Jan Schouten aan de collectie werd toegevoegd.

De collectie bestond uit een historische collectie Delfts aardewerk, Hollandse tegels, Chinees porselein en zogenaamde ‘bouwfragmenten’.

Museum Lambert van Meerten trok jaarlijks ongeveer 18.500 bezoekers.

In 2013 werd het museum gesloten. De collectie ging op in museum Prinsenhof. Het pand werd in 2016 verworven door de Vereniging Hendrick de Keyser, die het in juli 2020 voor het publiek heeft opengesteld als museumhuis.

Enkele interieuronderdelen uit de oorspronkelijke inboedel, die in het bezit waren gekomen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn eind 2020 weer in het huis teruggeplaatst.

Wie was Lambert van Meerten?
Lambertus Anthonij (Lambert) van Meerten (Delft, 29 juli 1842 – Delft, 1 april 1904) was een Nederlandse verzamelaar van kunst en antiek.

Van Meerten verzamelde wat anderen weggooiden bij verbouwingen en verhuizingen. Met zijn verzameling wilde hij uiteindelijk een museum inrichten. In zekere zin was hij zijn tijd vooruit, want toen hij aan zijn verzameling werkte bestonden er nog vrijwel geen musea in Nederland. In diezelfde periode legde Paul Tétar van Elven in Delft een gelijksoortige collectie aan op iets kleinere schaal.

Dankzij de goedlopende distilleerderij van zijn familie was Van Meerten zeer vermogend, waardoor hij in staat was zijn verzameling op te bouwen en zich uitsluitend bezig te houden met kunst en muziek. In 1885 stond hij met Paul Tétar van Elven en de kunstenaar Adolf le Comte aan de basis van het muziekgezelschap Musis.

In 1892 liet Van Meerten naar ontwerp van Adolf le Comte en de glazenier Jan Schouten het huis Oud Holland (later bekend als het Huis Van Meerten) bouwen op de plaats aan de Oude Delft waar eerst het herenhuis Spijkerboor stond. Met dit gebouw in neorenaissancistische stijl wilde hij een studieplaats maken voor in kunst geïnteresseerde studenten van de Polytechnische school. Hij bewoonde het huis met zijn zuster Dina van Meerten. Samen ontwierpen en vervaardigden ze meubilair. In zijn testament liet hij vastleggen dat het huis na zijn dood aan de gemeente moest toekomen op voorwaarde dat het een museum zou worden.

In 1901 ging Lambert van Meerten failliet. Door het kordate optreden van Schouten en Le Comte, die een stichting oprichtten die het huis voor enige jaren in eigendom nam, kwam het Museum Lambert van Meerten er in 1909 toch. Hijzelf leefde toen al vijf jaar niet meer.

HdK – project Lambert van Meerten

Het huis van Lambert van Meerten werd in 2016 grondig gerestaureerd en de kroonluchters werden hierbij niet overgeslagen. De restauratie van (Oud-Hollandse) kroonluchters is gelukkig een van onze specialiteiten. De Oud-Hollandse kroonluchters werden in 1895 geplaatst en waren na ruim 100 jaar aan restauratie onderhevig. Wij hebben de verlichting verwijderd en de kroonluchters weer helemaal in topstaat gemaakt door het materiaal op te poetsen en te verzorgen en door bepaalde onderdelen te vervangen.

PROJECT DETAILS

Categorie:  Antiek

Project: HdK – project Lambert van Meerten

Plaats: Delft