HdK – project Buitenplaats Beeckestijn

Projecten / HdK – project Buitenplaats Beeckestijn

HdK – project Buitenplaats Beeckestijn

Beeckestijn is een 18de-eeuws landgoed en een bijzonder voorbeeld van de cultuur van de Hollandse buitenplaats. Het is één van de weinige bewaard gebleven grote buitens die aan de duinrand in Kennemerland werden gesticht als zomerverblijven van rijke Amsterdamse regenten.

De buitenplaats is ontstaan uit een 17de-eeuwse hofstede en gaat mogelijk terug op een laat-middeleeuws versterkt huis. In het huis zijn nog restanten verborgen, zoals muurwerk en balklagen, van deze voorgangers. Sinds het begin van de 17de eeuw heeft Beeckestijn minstens zes verbouwingen ondergaan om de hier gelegen eenvoudige ‘hofstede’ om te vormen tot een groot buitenverblijf met fraaie tuinen. Dit gebeurde in opdracht van Amsterdamse regentenfamilies Corver, Trip en Boreel.

Een grote uitbreiding en verfraaiing vond plaats in de jaren 1716-1721 in opdracht van het echtpaar Jan Trip jr. en Petronella van Hoorn, dochter van de schatrijke gouverneur-generaal van Oost-Indië. Bij deze modernisering waren vooraanstaande Amsterdamse vaklieden betrokken zoals de aannemer Jan van der Streng en de steenhouwer Anthony Turck.

Het ontwerp was mogelijk van beeldhouwer-stucwerker Ignatius van Logteren van wiens hand in ieder geval het stucwerk in het interieur is. Van Logteren was één van de meest gevraagde decoratieve kunstenaars in Holland in de eerste helft van de 18de eeuw. Het huis kreeg een fraaie Lodewijk-XIV pronkgevel, met geblokte pilasters, middenrisaliet, rijke ingangsversieringen en een gevelbekroning met wijzerplaat. De wapenschilden van de opdrachtgevers werden in het midden van de voorgevel geplaatst. Typisch voor de voorname 18de-eeuwse buitenplaats die tot stand kwam, is de symmetrische opzet. Het ontwerp is georiënteerd op een centrale zichtas in het landschap.

Van groot cultuurhistorisch belang zijn de tuinen en het park van Beeckestijn, ontworpen in nauwe samenhang met het huis. Op Beeckestijn zijn wel zes stijlvormen te vinden, van een geometrische aanleg die in oorsprong nog dateert uit de 17de eeuw tot een vroege landschappelijke aanleg uit de 18de eeuw. Samen vormen ze één van de belangrijkste historische tuinen van ons land. Met name eigenaar Jacob Boreel drukte aan het eind van de 18de eeuw zijn stempel op de tuinen van het landgoed.

Museumhuis
Buitenplaats Beeckestijn is te bezoeken als Museumhuis en is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 11.00 tot 16.00 uur. Elke eerste zondag van de maand worden rondleidingen aangeboden door huis en tuin. Zie voor meer informatie Buitenplaats Beeckestijn | Museumhuizen.

PROJECT DETAILS

Categorie:  Lodewijkstijlen

Project: HdK – project Buitenplaats Beeckestijn

Plaats: Rijksweg 134, 1981 LD Velsen-zuid, NH