Wij bieden garantie op de geleverde verlichting vanaf de facturering. De garantie dekt gebreken die optreden bij normaal gebruik en die aan de verkoper kunnen worden toegeschreven. Binnen een periode van een half jaar na de factuurdatum zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vrachtkosten binnen Nederland, volledig voor rekening van de verkoper. Binnen een jaar draagt de verkoper 2/3 van de kosten, en binnen twee jaar 1/3 van de kosten. Deze termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden verlengd als de zaak na de factuurdatum in gebruik is genomen.